سفارش تبلیغ
صبا

شاد بودن و شاد زیستن

عشق: والاترین احساس

هیچ قدرتی در عالم بزرگتر از قدرت عشق نیست.احساس عشق بالاترین فرکانسی است که می توانی از خودت ساطع کنی.اگر می توانستی هر فکرت را در لفاف عشق بپیچی،اگر می توانستی هر چیز و هر کس را دوست داشته باشی،زندگی ات متحول می شد.

در واقع،عده ای از متفکران گذشته به قانون جذببه عنوان قانون عشق اشاره می کردند.و اگر در این مورد فکر کنی،چون وچرای آنرا درک می کنی.اگر افکار نامهربانانه در مورد کسی داشته باشی،آشکار شدن همان افکار نامهربانانه را تجربه می کنی.تو با افکارت نمی توانی بجز خودت به کس دیکری لطمه بزنی.اگر افکار مربوط به عش در سر بپرورانی،حدس بزن چه کسی از آن بهره مند می شود.خودت!اگر حالت غالب تو عشق باشد،قانون جذب یا قانون غشق با عطیم ترین نیرو واکنش نشان می دهد چون تو در بالاترین فرکانس ممکن قرار داری.هر چه عشق بیشتری احساس و از خود ساطع کنی،قدرت عظیم تری را مهار می کنی.(عشق بیشتر)

......................................................................................

فکر سرشار از عشق شکست ناپذیر میشود.

تلفیق فکر و عشق است که نیروی غیر قابل مقاومت قانون جذب را تشکیل میدهد.
هیچ قدرتی در عالم بزرگتر از قدرت عشق نیست. احساس عشق بالاترین فرکانسی است که میتوانی از خودت ساطع کنی.

ضابطه ائی که باعث قدرت پویای فکر میشود تا بتواند با مورد خودش ارتباط برقرارکند و در نتیجه در مورد هر نوع تجربه ی انسانی ناسازگار خبره شود ،قانون جذب است. که نام دیگری برای عشق است . این یک اصل پایه ائی و جاودانی و تفکیک ناپذیر در هر موجود ،هر فلسفه ،هر مذهب و هر علومی است. هیچ راه فراری از قانون عشق وجود ندارد. احساس است که باعث نشاط و شادابی فکر میشود.      

            ا حساس اشتیاق است و اشتیاق ،همان عشق است.

      قانون جذب قانون طبیعت است و درست همچون قانون جاذبه،بی غرض

 غیر ممکن است ادم احساس بدی کند و در عین حال افکاری خوب داشته باشد
نوشته شده در تاریخ جمعه 89/11/15 توسط مهرنوش
درباره وبلاگ

مهرنوش
خدایا بگذار هر جا تنفر است بذر عشق بکارم ، هر جا آزادگی هست ببخشایم و هر جا که غم است شادی نثار کنم. الهی توفیقم ده که بیش از طلب همدلی همدلی کنم ،بیش از آنکه دوستم بدارن دوست بدارم زیرا در عطا کردن است که ستوده می شویم و در بخشیدن است که بخشیده می شویم
mehrnosh_b2008@yahoo.com
bahar 20

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس