سفارش تبلیغ
صبا

شاد بودن و شاد زیستن

چگونه از زندگی خود لذت ببریم؟


چگونه با مسائل زندگی مواجه شویم و آنها را قدرتمندانه حل کنیم و از زندگی خود لذت ببریم؟
چگون مسائل زندگی را عالی حل کینم و لذت ببریم؟
همواره در زندگی شما اتفاقات زیبا و پرحاصل و نعمت آفرین رخ می دهد.
با چنین تحولی که در شما رخ داده است ، هر آنچه را که از جانب خدای رحمان بر شما برسد، خیر مطلق است و خداوند رئوف شما را از هر گزندی در امان نگه می دارد.
قانون زندگی قانون باورها است.
رخدادهای زندگی شما باید در راستای باورها و اندیشه های زیبای شما اتفاق بیفتد. این بدان معنی است که در دنیای شما نباید هرگز مشکل و مسئله ای رخ بدهد که شما زا ان آسیب ببینید و در نتیجه کیفیت زندگی شما خراب شود.

اتفاقات به ظاهر نامطلوب برای یک انسان حتماً حاوی یک خیر یا خیرهایی هست که در ظاهر نازیبای آن مشهود نیست و خداوند رحمان در دل آن مسئله برای ما خیری نهاده است که ما باید ظاهر نازیبای آن مسئله را به کنار بزنیم و خیر زیبای آنرا پیدا کنیم. مشکلات در زندگی شما الطاف خفیفه الهی هستند که به شکل و به ظاهر نامطلوبی برایتان نمود پیدا کرده اند. درایت و هشیاری شما حکم می کند که آن خیر و آن لطف را از کُنه آن مسئله پیدا کنید و منتفع شوید.

مشکلات در کار و زندگی چیستند و چه تأثیری می توانند در زندگی ما داشته باشند؟
زندگی بدون مشکلات برای یک انسان می تواند فاجعه آمیز باشد.
زندگی بدون مشکلات ، انسان را به آب راکدی تبدیل می کند که می ماند ، می گندد و متعفن می شود.
چالش ها و مشکلات به زندگی هیجان و روح می بخشند.
انسانها زمانی قدر عافیت را می دانند که به مصیبتی و به مشکلی گرفتار آیند.
مشکلات هشدارهایی است در زندگی انسانها تا انها قدر لحظه های بدون مشکل را بدانند و از زندگی خود لذت ببرند.
مشکلات جوهر وجود انسان را صیقل و جلا می دهد و روح انسان و ظرفیت آدم را بزرگ می کند.
انسانهای بزرگ و موفق کسانی هستند که بیشتر از همه با مسائل و مشکلات کار و زندگی مواجه بوده اند و آنها را حل کرده و موفق شده اند.

منطقه راحتی comfort zone
انسان در مرکز دایره ای قرار دارد به نام «منطقه راحتی»
شعاع این دایره بستگی به ظرفیت او دارد. هر چه منطقه راحتی انسانی بزرگتر باشد بیشتر از زندگی خود لذت می برد.
اگر اتفاقی که برای انسان رخ می دهد ، در داخل آن دایره قرار بگیرد و در ان صورت آن اتفاق هیچ تأثیر ناگواری بر او نمی گذارد.
اگر اتفاقی برای یک انسان رخ بدهد که خارج از دایره راحتی او باشد. آنگاه به عنوان یک مشکل و یا مسئله برای او تلقی می شود ممکن است روحیه خود را ببازد و شدیداً نگران شود.
انسانهایی که دارای دایره راحتی بزرگی هستند در مقابل مسائل زندگی بسیار آرام هستند و روحیه ای بسیار عالی دارند و هرگز نگران نمی شوند و زا زندگی خود بیشتر و بهتر لذت میبرند.
انسانها هر چه بیشتر با مسائل زندگی مواجه شوند و آنها را حل کنند دایره راحتی آنها بزرگتر است.

خاصیت مشکلات برای آدمی: ظرفیت انسان را بزرگتر می کند. نگاه انسان را به زندگی رفیع و عالی می سازد. انسان به کوهی تبدیل می شود که در مقابل مشکلات زندگی محکم و راست قامت می ایستد. انها را حل می کند و از لحظه لحظه های زندگی لذت می برد.

هر مشکلی در زندگی در حکم فرصتی است برای ارتقاء ، برای بزرگ شدن، برای با تجربه شدن و برای استوار کردن وجود راست قامتی برای مواجه با مسائل آتی زندگی.

چگونه با مسائل و مشکلات زندگی مواجه شویم و آنها را حل کنیم؟
شما چگونه ضمیر ناخودآگاهتان را که ساده لوحانه و در عین حال قدرتمندانه در خدمت شما است.به خدمت بگیرید و او را هدایت کنید تا تمام قدرت بیکرانش را به کار گیرد و به شما کمک کند.
تشبیه ضمیر ناخودآگاه به یک کودک خردسال دلیل علمی دارد زیرا ضمیر ناخودآگاه بدون هیچ قضاوتی گوش به فرمان شما است. تا شما چه بگوئید و این ضمیر را چگونه هدایت کنید.
تمام هنر انسان این است که با اندیشه هایش ، با حرکاتش، با سخنهایش ، با واژه هایش به گونه ای این ضمیر را هدایت کند تا عالیترین بهره برداری را از او به عمل آورد.

برگرفته از تکنولوژی فکر دکتر علیرضا آزمندیان
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 90/5/24 توسط مهرنوش
درباره وبلاگ

مهرنوش
خدایا بگذار هر جا تنفر است بذر عشق بکارم ، هر جا آزادگی هست ببخشایم و هر جا که غم است شادی نثار کنم. الهی توفیقم ده که بیش از طلب همدلی همدلی کنم ،بیش از آنکه دوستم بدارن دوست بدارم زیرا در عطا کردن است که ستوده می شویم و در بخشیدن است که بخشیده می شویم
mehrnosh_b2008@yahoo.com
bahar 20

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس